Projekt NovIKroG

Stanje krožnih poti

Razumevanje krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na souporabi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.

S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerega je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost.

Koncept krožnega gospodarstva v lokalnem okolju

Temeljni koncept krožnega gospodarstva je v pridobivanju novih materialov s pomočjo zbiranja in recikliranja odsluženih izdelkov. Tako učinkovito zmanjšujemo količino odpadkov, škodljive vplive na okolje, znižujemo stroške proizvodnje, podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov, krepimo gospodarsko rast ter do neke mere zmanjšujemo odvisnost od globalnega trga.

Učinkovit koncept lokalnega krožnega gospodarstva se začne v lokalnih organizacijah že na samem začetku življenjskega cikla izdelka s preudarnim načrtovanjem in oblikovanjem izdelkov, izbiro ustreznih proizvodnih procesov, nenazadnje pa tudi z ustrezno ozaveščenostjo vseh vključenih deležnikov.

Vsebinska analiza krožnega gospodarstva v lokalnem okolju

V okviru projekta NovIKroG bomo naredili analizo stanja krožnega gospodarstva v lokalnem okolju. Cilj je pridobiti jasno sliko o stanju na področju krožnih snovnih zank v lokalnem okolju Mestne občine Novo mesto ter preučiti možnosti spodbujanja lokalnih snovnih zank z javnim naročanjem.

V analizo bodo vključene različne organizacije. Namen analize je pridobiti podatke o razumevanju osnovne terminologije in pomena krožnega gospodarstva v regiji, ozaveščenosti o ravnanju z odpadki, skrbi za okolje, recikliranju ter poznavanju primerov dobre prakse snovnih zank v lokalnem okolju.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več