PROGRAM KONFERENCE | CONFERENCE PROGRAM

7:45 – 8:15Registracija | Registration
8:15 – 8:30Otvoritev – uvodni pozdrav | Opening
Iris Fink Grubačević, dekanja FINI Novo mesto
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
8:30 – 11:45Vabljena predavanja | Keynote lecture
 Moderator | Moderator: Dolores Modic
8:30 – 9:15
(online)
Kitakyushu Circular economy vision. How Kitakyushu will become a circular city
Shiko Hayashi
9:15 – 10:00
(online)
Fostering circular economy in cities and regions
Vesna Lavtižar
10:00 – 10:15Odmor | Coffee break
10:15 – 11:00Circularity in Peripheral Regions: Innovation Systems and Circular Economy
Rannveig Edda Hjaltadottir
11:00 – 11:45
(online)
Circular Bodø
Tor Gausemel Kristensen
11:45 – 12:30Okrogla miza: Inovativnost in sodelovanje v krožnem gospodarstvu
Moderator | Moderator: Peter Geršič
 Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor
Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto
Špela Gutnik, Circular shield d.o.o.
Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Barbara Turk Slak, Splošna bolnišnica Novo mesto
12:30 – 13:30Kosilo | Lunch
13:30 – 16:15Sekcija | Session
Regije, mesta in krožno gospodarstvo | Regions, cities and the circular economy
Vodja sekcije | Session chair: Matej Cerovšek
13:30 – 13:45So odpadki problem ali dober posel?
Is waste a problem or a good business?
Polona Hrovat Mavsar, Mojca Žganec Metelko
13:45 – 14:00Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo s pomočjo ukrepov Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v Sloveniji
Encouraging the transition to a circular economy with a help of the European Cohesion Policy Program for the period 2021-2027 in Slovenia
Vesna Maksimović
14:00 – 14:15Izzivi krožnega gospodarstva v JV Sloveniji
Challenges of the circular economy in SE Slovenia
Iris Fink Grubačević, Darko Števančec
14:15 – 14:30Ponovna uporaba in predelava gradbenih odpadkov
Reuse and processing of construction waste
Aleš Novak, Damjan Balabanič
14:30 – 14:45Snovni krog odpadnega jedilnega olja
The material cycle of waste cooking oil
Emilio Murtič
14:45 – 15:00Odmor | Coffee break
15:00 – 15:15Izkušnje in prihodnost krožnega javnega naročanja v lokalni skupnosti
The experience and the future of circular public procurement in the local community
Peter Geršič
15:15 – 15:30Innovation in circular public procurement process: understanding the drivers and barriers to early market dialogue
Dolores Modic, Elena Dybtsyna, Hanne Rendal and Solveig Henriksen-Sharp
15:30 – 15:45Snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja – primer dobre prakse
Material cycle of used beverage cartons and hygiene paper – case study
Špela Gutnik
15:45 – 16:00Zeleno javno naročanje kot orodje prehoda v krožno gospodarstvo
Green public procurement as a tool for transitioning to a circular economy
Matej Cerovšek
16:00 – 16:15Vzpostavitev vitke organizacije v podjetju X
Setting up lean management in company X
Matej Rovtar, Mitja Cerovšek
16:15 – 16:45Ambiciozne norveške prakse krožnega gospodarstva za nadgradnjo v Sloveniji na primeru studioKroG
Ambitious Norwegian practices of the circular economy for the upgrade in Slovenia, as an example of StudioKroG
Bojan Pirš, Jan Evensen
16:45Zaključna beseda prvega dneva konference | Final thoughts of the first day
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
  
 VZPOREDNI DOGODKI PARALLEL EVENTS

8:30 – 10:00
Delavnica: Zeleno javno naročanje |
Workshop: Green public procurement

Moderator | Moderator: Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor
8:30 – 16:00Demonstracijska stojnica | Demonstration:

Zavod KNOF poslovna skupnost so.p.
MARSI GROUP d.o.o.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več